User:Ken Conklin

From TheMorganReport
Jump to: navigation, search
Ken Conklin at Valley of the Temples cemetery, Temple Valley, Kane'ohe, Hawaii

http://kenconklin.org


He hawai'i au.

'A'ohe o'u koko Hawai'i 'oiwi. Aka, nui ko'u aloha i ka po'e Hawai'i 'oiwi, a me na po'e a pau, noho ana ma Hawai'i nei. 'A'ole au i hanau ma Hawai'i; aka, ua hanai au i keia pae 'aina 'umikumaha makahiki aku nei. O keia ko'u home pu'uwai mau a mau. Ua hanai au i keia pae 'aina; a laila, ua hanai ia'u na akua a me ka 'aina.


Eia ka'u mele:

(I keia po eia au me 'oe;
keia po ua ho'i mai au)

He loa ka helena
Ma ke alahele
E huli wahi ma keia ao.

Maopopo au, ua 'ike ho'i
Ka home i loko o ku'u pu'uwai.

Ua ho'i mai au
Ke 'ike nei au,

'A'ole au e auwana hou;
Ke maopopo —

HE HAWAI'I AU